Водомери битови

Водомери битови-ВБ
Предназначени за отчитане на топла и студена вода за битови нужди. Водомерите могат да се монтират на хоризантален или вертикале н участък от тръбопровода.

Варианти на изпълнение:
– Херметически затворен часовников механизъм.
– Ремонтируем открит часовников механизъм.
– Прозрачен фланец, осигуряващ защита срещу вмешателство.

      ВБ 3 ВБ 5
Номинален дебит m3/h Qn 1,5 2,5
Номинален диаметър mm Dn 15 20
Максимален дебит m3/h Qmax 3 5
Монтаж/клас на точност     В.Н. А.V. В.Н. А.B.
Разделителна граница l/ h Qt 120 150 200 250
Минимален дебит l/ h Qmin 30 60 50 100
Допустима грешка в диапазон   Qmin- Qt
Qt- Qmax
5%
2%,3%
5%
2%,3%
Работно налягане Mpa Pn 1 1
Температура на водата Co To 40,90 40,90
Отчитане     Ролки Ролки
Дължина на корпуса mm L1 110
130
130
Дължина със съединителите mm L2 190
227
227
Резба на съединителите   G” ½”
¾”
¾”
Тегло кг   0,450
0,530
>0,550

Водомери битови ВБ-М с мокър брояч
Предназначени за отчитане на топла и студена вода на по-големи консуматори: жилищни кооперации, обществени заведения и малки фирми. Водомерите могат да се монтират на хоризонтален участък от тръбопровода

Варианти на изпълнение:
– стрелково отчитане
– ролково-стрелково отчитане

      ВБ5М
Номинален дебит m3/h Qn 2,5
Номинален диаметър mm Dn 20
Максимален дебит m3/h Qmax 5
Монтаж/клас на точност     В.Н.
Разделителна граница l/ h Qt 200
Минимален дебит l/ h Qmin 50
Допустима грешка в диапазон   Qmin- Qt
Qt- Qmax
5%
2%,3%
Работно налягане Mpa Pn 1
Температура на водата Co To 40,90
Отчитане     Стрелки
Комбиниран
Дължина на корпуса mm L1 130
Дължина със съединителите mm L2 227
Резба на съединителите   G” ¾”
Тегло кг   1,200

Comments are closed.