Услуги

– МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ВОДОМЕРИ
– УЗАКОНЯВАНЕ НА ВОДОМЕРИ
– ПЛОМБИРАНЕ НА ВОДОМЕРИ
– КОНСУЛТАЦИЯ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ ИЗБОР НА ВОДОМЕРИ
– МЕТРОЛОГИЧНА ПРОВЕРКА
– НОВ ВОДОМЕР + МОНТАЖ, ПЛОМБИРАНЕ И УЗАКОНЯВАНЕ – 44лв.

Comments are closed.